EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitim PHP ya da ASP dilinde profesyonel anlamda web uygulamaları geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Hedef, katılımcıların sunucu tarafında uygulama geliştirebilecek düzeye gelmesi ve iş dünyasında kendine yer edinebilecek düzeye gelmesidir.

WEB PROGRAMLAMA KURSU İÇERİĞİ

PHP Eğitimi- PHP’ye Bakış
* Statik web mi? Dinamik web mi? * Veritabanın’dan Dinamik İçerik * Dinamik İnternet Uygulamaları Geliştirmek * Browser içinde Script mi? Server Script mi?

* Php Avantaj ve Yeteneklerine Bakış
* PHP.INI * PHP mi? ASP mi? PHP Kursu – Temel Script Yazma ve Döngü Yapıları
* PHP Temelleri * echo, Print ifadeleri * Kod Blokları * Temel Data Tipleri * Sabit ve Değişken Tanımlamak * Döngü Yapıları * While * Do… While * For * Exit & Break

PHP Eğitimi– Koşul Yapıları
* True ve False İfadeleri * If, Else ve Elseif * Switch/Case İfadesi * ? (Ternary) Operatörü * Timestamp Kullanımı PHP Kursu – Apache Web Sunucusu Kullanımı * Apache Konfügürasyon Dosyaları * Apache’yi Php için Konfigüre Etmek * WWW Sites within Apache * Apache Virtual Hostlar * Web site Özellikleri

PHP Eğitimi– PHP Fonksiyonları
* Fonksiyon Tanıtımı * Fonksiyonları deklere Etmek * Değişkenerin Etki Alanı * Fonksiyonlara Argüman Geçmek * Local ve Global Değişken Etki Alanı * Fonksiyonlara Value Olarak ve Referans Olarak Parametre Geçmek * Fonksiyondan Dönüş Değeri * Include Dosyaları Kullanmak * Require İfadesi * Rekürsiyon * Dinamik Fonksiyon Çağrılması * öntanımlı Php Fonksiyonları

PHP Eğitimi– PHP Operatörleri
* Mantıksal Operatörler * İlişkisel Operatörler * Bitwise Operatörler * Diğer Operatörler  – PHP’de Diziler * Diziler Nedir? * PHP’de Dizilerin Kullanımı * Dizi Üzerinde Gezinme * Dizilere Başlangıç Değerleri Verme * Dizilerde Operasyonlar * Dizilerde Sıralama * Tek Boyutlu Diziler * Çok Boyutlu Diziler * İsim Etiketleriyle Diziler * Dizi Fonksiyonları * Web Uygulamalarında, Form’lar ve Dizi’ler

PHP Eğitimi– Veritabanı ve Formlarla Çalışmak
* PHP’yi MYSQL İçin Konfigüre Etmek * PHP’nin Veritabaanı API’leri * PHP’nin SQL API’leri * MySQL mi? Access mi? * MySQL mi MS SQL mi? * veritabanı Sürücüleri * ODBC * PHP ile Query çalıştırmak * Session ID ile Kullanıcıları Takip Etmek * Formları Doldurmak * Formlardan Data Almak

PHP Eğitimi– PHP İle Dosyalarla Çalışmak
* Dosya İçeriğini Kurallı İfadelerle Taramak * Dosya İçeriğini Değiştirmek ve Editlemek * Dosya İçinde Bilgiyi Ayırmak ve Birleştirmek * String Fonksiyonları * Kurallı İfade Fonksiyonları * Dosyaları; Okumak, Yazmak, Silmek * Dosya İzinlerini Yönetmek * Dosya Kitleme * Dizin İçeriğini Okumak * Dİzinleri Yaratmak ve Silmek

PHP Eğitimi– E-Ticaret
* E-Ticaret Sitesinin karakteristii ve Gereksinimleri * Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme * Veri Doğrulama * Alışveriş Sepeti Yapmak * Sepet Bilgisini Geçici Olarak Saklamak * Dışardan Bir Alışveriş Sepetini Php’ye Entegre Etmek * Açık Kaynak AlışVeriş Sepeti mi? Ticari AlışVeriş Sepeti mi? * Web Aracılığıyla Sipariş İşlemek * SSL İle Güvenli Sipariş İşlemek * Email Sunucularını Kullanmak * E-mail Çıktı Parametrelerini Konfigüre Etmek

PHP Eğitimi– MySQL’i Konfigüre Etme ve Kullanma
* MySQL ile Client/Server Çözüm * Güçlü bir RDBMS Olarak MySQL Yetenekleri * MySQL’i Yükeme ve Konfigüre Etme * MySQL’e Bağlanma * PHP’nin MySQL Fonksiyonları * SQL Sorgularını Çalıştırmak * Select * Insert * Fetch * Update * Delete * PHPMyAdmin Kullanımı

ASP.Net Eğitimi– C# Programlamaya Giriş 
– C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)  – C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları  – C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri  – C# Karşılaştırma ve Ilişkisel

Operatörler ASP.Net Kursu 
– Kontrol Yapıları  – Algoritmalar
– Kontrol Yapıları – Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)  – If örneği (not hesaplama)

ASP.Net Eğitimi– While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri
– Deger Tipleri  – For döngü yapısı – Switch yapısı – Do while döngü yapısı

ASP.Net Eğitimi– Metodlar 
– Bazı Sınıfların Metodları (1)  – Math Sınıfı Metodları – Arrays ( Diziler)
– Diziler – Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler – ArrayList, Hashtable ASP.Net Kursu – Nesne –
– Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş- Properties – Composition
– Static metodlar ve özellikler – Const ve Readonly, this referansı
– Structure- Collections

ASP.Net Eğitimi– Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
– Giriş, temel kavramlar – Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
– Protected ve Internal – Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki – Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar – Kalıtım – Abstract Metodlar ve Sınıflar

ASP.Net Eğitimi– Delegate
– Delegate (temsilciler) – Exception Handling – Catch ve Exceptions
– Throw – Exceptionlar ve Kalıtım – Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları

ASP.Net Eğitimi– XML – XML ye giriş
 XML Okumak ve Yazmak- Veritabanı ve ADO.NET – Veritabanı ve İlişkisel
– Veritabanlarına Giriş – SQL Server – SQL
– Select – Where – Order By – Iki Tabloyu Birleştirmek – Insert Into – Update
– Delete – ADO.NET Nesne Modeli – Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter) – Formların Hazırlanması – Veri Kaydetme – Sorgulama
– Detay Bilgileri Göstermek – Veri Güncelleme – Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak – DataReader Kullanmak

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ

Eğitimin toplam süresi 48 saattir.

KURS SONUNDA ALACAĞINIZ SERTİFİKALAR

Kursu başarı ile tamamlayan öğrencilerimize DATA Eğitim Kurumları Kurs Bitirme Belgesi verilir

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ödeme Şekli Tutar
Grup Fiyatı
 
450 TL
Özel Ders Fiyatı 900 TL