KİMLER KATILABİLİR

Zabıt Katipliği, Danıştay, Yargıtay sınavları ile memur olmak isteyenler, on parmak klavye yazmak isteyenler kursumuza katılıp profesyonel olarak on parmak yazmayı öğrenebilir.

ON PARMAK KURSU İÇERİĞİ

TANIM ON parmak kursu, kişilere ON parmak klavye yazabilme becerisi kazandırıp; iş, ticari ve günlük hayatta kullanılan yazışmaların hızlı ve noksansız yürütülmesini sağlayan, ON parmak kursu ile ilgili iş alanlarında çalışabilecek bilgili ve becerikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim programıdır.

AMAÇLAR Bu kursu başarı ile tamamlayan kursiyer;
1. Standart Türk (F) klavyeyi tanır, çalışma esaslarını kavrar.
2. Standart Türk (F) klavyede on parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır.
3. Bir ON parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, planlı ve düzenli çalışma yapar.
4. İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.
5. İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir.
6. Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.
7. Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak BAKMADAN ON parmakla 3 dakikada 70-120 kelime yazar.
8. ON Parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve ON Parmak Klavye yazmalarını sağlar.

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
1. Standart Türk klavyesine göre, klavyeye bakmadan ON parmak metoduyla yazma tekniği verilecektir. Doğru teknik ve sürat kavramı geliştirilecektir.
2. Klavye öğretimine yeterli zaman ayrılıp, hızlı bir şekilde geçilmemeli her derste bir önceki dersin kısa tekrarı yapılmalıdır.
3. Klavye öğretimi bitirildikten sonra, klavye tekrarı yapılacak (en fazla 12 saat), basitten zora doğru düz metinlerin yazdırılmasına geçilmeyecek, ancak tekrar yoluyla iyice kavratıldıktan sonra düz metinlerin yazdırılmasına geçilecektir.
4. Kursiyerlerin sürat grafiği kullanarak kendi çalışma ve sürat seyrini takip etmeleri sağlanacaktır.
5. ON Parmak dersinde öğretim metodu dersi derste öğrenme-öğretme ilkesi esas alınacaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ NEDİR?

Zabıt Katipliği sınavına hazırlık ON Parmak kursumuzun toplam süresi 40 saattir. Bu süre haftada 5 gün, günde 2 saat sürmekte ve 4 haftada eğitim sona ermektedir.

EĞİTİM GARANTİSİ NEDİR?

Üstte belirttiğimiz gibi standart olarak 40 saat eğitim alıyorsunuz. Fakat bu 40 saat süresi içerisinde eksik olduğunuz bazı noktaların olduğunu düşünürseniz herhangi bir ücret ödemeden kursa devam edebilirsiniz. Amacımız tüm öğrencilerimizin başarılı bir şekilde eğitimden ayrılmasıdır.

EĞİTİMİN SONUNDA ALACAĞINIZ SERTİFİKALAR

Eğitimi başarı ile tamamlayan ve %90 devam şartını karşılayan tüm kursiyerlerimize DATA EĞİTİM KURS KATILIM BELGESİ verilmektedir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ödeme Şekli Tutar
Peşin Ödeme / Tek Çekim 400 TL
Kredi Kartı ile Taksit / 3 430 TL