Çocuklar Bitsbox uygulamasını kullanarak tablet oyunlarını artık kendileri yazıyor. İlgi alanlarına göre etkileşimli oyunlar ve uygulamalar, resim ve ses efektleri ile animasyonlar hazırlayabileceğiz. Renkli kodlama kitapçığı ile örnek uygulamalar yardımıyla JavaScript ve HTML dillerini öğrenerek yaptığımız uygulamayı QR Kod sistemi ile diğer arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz.

Kazanım Hedefleri :

  • JavaScript programlama dili ile tanıştırmak
  • Mobil oyun tasarımı mantığını kavratmak
  • QR Kod sistemini deneyimletebilmek
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak