Artırılmış Gerçeklik Nedir ?

Tablet veya telefon kamerası ile alınan gerçek ortam görüntüsünün taranarak sisteme işlenmesi ve üzerine 3 boyutlu sanal nesneler eklenerek, gerçek görüntü üzerinde uygulanmasıdır.

Eğitimde kullanımı nasıl olur ?

İngilizce, fen ve matematik derslerinde anlatılan konular, yaş grupları için özel olarak tasarlanmış boyama sayfaların 2 boyuttan 3 boyuta geçmesiyle, canlanan resim üzerindeki animasyon ile motivasyonu arttırmak, animasyondaki görevleri tamamlayarak da öğrenmeyi desteklemek üzerine kullanılır.

Kazanım Hedefleri:

  • Sanal nesneler ve gerçek ortamların birlikteliğe ile öğrencilerin, karmaşık mekansal ilişkileri ve soyut kavramları anlamalarına yardımcı olmak
  • Vücut hareketleri ve duyuları içerikle içselleştirerek kinestetik öğrenmeyi geliştirmek
  • Fizik,kimya gibi derslere karşı dikkat, ilgi ve motivasyonu artırmayı sağlamak
  • Fiziksel etkileşimi yaşatarak öğrenmeyi desteklemek